ORASI U SPECIJALNOM PROBIOTIČKOM JOGURTU

HOLESTEROL

Melem Petra Jovanovića ORASI U SPECIJALNOM PROBIOTIČKOM JOGURTU

Jedite koštunjavo voće svih fela kako biste popravili sopstvenu holesterolsku sliku i regulisali nivo holesterola u krvi.

orasi Orasima protiv holesterolaOvaj savet objavljen je u  stručnoM američkoM časopisU Arhiv interne medicine, a na osnovu rezultata 25 zajedničkih istraživanja lekara i biohemičara iz nekoliko desetina zemalja.

“Prehrambena intervencija da bi se snizio nivo koncentracije holesterola

modifikovao nivo lipoproteina u krvi predstavljaju najvažniju pretpostavku u prevenciji, ali i tretmanu koronarnih srčanih oboljenja”, istakli su autori objavljene studije.

“Konzumiranje koštunjavog voća – posebno oraha, badema, lešnika i ‘egzotičnijih vrsta’ koštunjavih plodova – nalazi se u fokusu medicinskih i biohemijskih istraživanja zbog njihovih potencijala da smanje rizik od koronarnih bolesti i snize nivo lipida (masti i holesterola) u krvi zasnovanog na njihovim jedinstvenim nutricionim atributima”, konstatuje se u studiji.

Koštunjavi plodovi su bogati biljnim proteinima, mastima (posebno nezasićenim masnimm kiselinama), vlaknima, mineralima, vitaminima i drugim važnim komponentama kao što su antioksidanti i fitoesteroli.

Profesorka Džoan Sabate sa univerziteta Loma Linda, u istiomenom kalifornijskom gradu, sa saradnicima sakupila je podatke dobijene posle 25 ispitivanja uticaja konzumiranja koštunjavih plodova na 583 osobe oba pola u osam zemalja sa normalnim ili povišenim nivoom holesterola.

Svi dobijeni rezultati istraživanja upoređivani su između nivoa holesterola učesnika kontrolne grupe sa normalnim nivoom holesterola i učesnika koji su konzumirali koštunjavo voće, ali nisu uzimali sredstva za snižavanje nivoa holsterola.

Učesnici u istraživanju konzumirali su u proseku 67 grama oraha dnevno. To je pratilo smanjivanje ukupne koncentracije holesterola za prosečno 5,1 odsto kao i za
7,4 odsto smanjivanje koncentracije “lošeg” (LDL) holesterola, ali i za 8,3 odsto promena “lošeg” u “dobri” (HDL) holesterol.

Uz to, nivo triglicerida opao je za 10,2 odsto kod osoba sa visokim nivoom triglicerida (najmanje 150 miligrama na decilitar), ali nije opadao kod osoba koja su već imala nizak nivo.

Rezultati istraživanja pokazuju neophodnost uključivanja koštunjavog voća kao terapeutskog sredstva u ishrani kako bi se poboljšao nivo holesterola u krvi.

“Orah i drugo koštunjavo voće su, zapravo, kompletna i dugo vremena jedina hrana koju je čovek koristio kroz čitavu istoriju. Povećanje konzumiranja koštunjavog voća kao sastavnog dela inače dobro promišljene ishrane može imati izuzetno korisne efekte na nivo lipida u krvi i smanjiti rizik od koronarnih bolesti, bar na kraći rok”, zaključili su autori studije u Arhivu interne medicine.

Tagovi: 

Petar Jovanovic kombinuje hranu i bilje postiže brže začeće 069549734

shares