Petar Jovanović

Razmišljnja

Petar Jovanovic  RAZMIŠLJANJA

Tokom proučavanja lekovitog bilja neophodno je bilo da bar malo razumem zvaničnu medicinu. Shvatio sam da medicinske škole i fakulteti težište obrazovanja stavljaju na bakteriološku medicinu.Bakteriologija je dokazala svoju vrednost rešavajući infektivne bolesti.Ali se danas, kad su zarazne bolesti uglavnom savladane,suočavamo se sa drugim problemima. To su hronične bolesti;artritis,visok krvni pritisak,migrenske glavobolje,kožne bolesti,i danas su težište medicinske prakse. Srčani udari i rak još uvek su nerešeni problemi. Kako je vreme prolazilo sve više sam razumevao različitost jezika zvanične i narodne medicine. Za mene je još uvek izazov da razumem medicinski jezik prirode.Utome je presudan impuls meni dali bugarski lekari i farmaceuti . Oni su uspli da naprave razliku i paralelu izmedju organizovane-zvanične i narodne medicine. Za njih je narodna nedicina proizvod prirode i nazvali je “fiziološko-biohemijska medicina”. Oni su sigurani da spoj zvanične i narodne medicine može lekarima i pacijentima da bude od neprocenljive koristi. Lekar je vrlo efikasan kada se suoči sa bakteriološkom bolešću,ali kada mora da leči energetske bolesti,kao sto su hronični umor,artritis,visok krvni pritisak, čir na želucu i dvanaestopalačnom,kolitis,onda mu narodna medicina priskače u pomoć.

Imajte na umu da ja nisam lekar. Ne postavljam dijgnoze i ne bavim se lečenjem. Sve što iznesem je u cilju širenja znanja. Reč je isključivo o mom stavu i mišljenju, a ono se temelji na informacijama koje su trenutno dostupne i proverene.

Moj skroman fond reči nije popunjen rečima : rak,tumor,karcinom…

Ideal narodne medicine je da telo čoveka i životinje tako ojača da ga bolest ne savlada. Sve što ću izneti je zasnovano na fiziološkim i biohemijskim zakonima. Narodnu medicinu analiziram kao naučnu disciplinu i naravno,razdvajam je od vradžbina. Organizmima ljudi i životinja potrebno je pomoći da bi se uspešno nosili sa modernom civilizacijom.Posebno ističem životinje koje žive u urbanim sredinama i koje su lišene prirodnih nagona za lečenje. Pokušaću da moje razmatranje principa narodne medicine svakom čitaocu prenesem na razumljiv način. Po meni,čovek treba da bolje razume probleme organizma u vezi sa načinom života,a sa tim predznanjem sigurno možemo pomoći životinjama. Sve što sadrži ovaj pisani materijal ima svhu preventive i opšteg zdravstvenog obrazovanja. O bolestima i lečenju isključivo koristite savete veterinara i lekara

 

Petar Jovanovic 0695497340

shares